ErikaVeltheim

Palkkatuen väärinkäyttö lopetettava

Te-toimiston sivuilla määritellään palkkatuen olevan taloudellinen tuki, joka myönnetään työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Tarkoituksena on edistää työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuen myöntämisen tulisi aina lähteä työnhakijan tarpeista. Todellisuudessa osa työnantajista pyrkii palkkatukityöllistetyn ottamisella minimoimaan palkkakustannuksia, sekä julkisella sektorilla kiertämään rekrytointikieltoja.

Osa työnantajista käyttää röyhkeästi hyväksi palkkatuettua työvoimaa. On kohtuutonta, että pitkäaikaistyötön tai muutoin palkkatukeen oikeutettu henkilö tekee samaa työtä kuin kollegansa ollen epätasa-arvoisessa asemassa heihin nähden. Vaikka palkkatukijakso olisi hoidettu moitteettomasti, ei monessakaan paikassa jatkoa ole luvassa tukioikeuden loputtua. Toisen palkkatuetun työntekijän ottaminen tulee halvemmaksi ja voi mahdollistaa henkilöstösuunnitelman venyttämisen.

Alun perin palkkatuen ajatuksena on ollut luoda pitkäaikaistyöttömille tai muuten vaikeasti työllistettäville väylä pidempiin työsuhteisiin tukemalla työnantajaa palkkakustannuksissa. Käytännössä palkkatuki kuitenkin mahdollistaa sen, että työtehtävissä joissa ei vaadita erityistä koulutusta ja tehtävät ovat nopeasti opetettavissa, voidaan kierrättää palkkatukityöläisiä toinen toisensa perään. Tämä ei vähennä työttömien määrää, vaan aiheuttaa vain vaihtelua siihen, kuka milloinkin on työtön kaunistaen samalla tilastoja pitkäaikaistyöttömyydestä.

Näen palkkatuen myöntämisen kuitenkin hyvänä ja tarpeellisena asiana. Työllistämiseen liittyvää riskiä pienentämällä se antaa mahdollisuuden näyttää työnantajalle, että pitkästä työttömyydestä, sairaudesta, tai muusta haasteesta huolimatta voi olla palkkaamisen arvoinen työntekijä. Se myös mahdollistaa työkokemuksen kertymisen, uusien tehtävien oppimisen, sekä ehkäisee syrjäytymistä. Osa työnantajista toimii palkkatuetun eduksi muokkaamalla työtehtävät tämän työllistymisen haasteet huomioivaksi ja näin tarjoaa tavallisen palkkatyön vaatimuksiin pystymättömälle keinon päästä osaksi työelämää.

Osa työnantajista toimii kuitenkin toisin. Palkkatuen väärinkäytön mahdollisuus tulee tukkia sitä koskevaa lainsäädäntöä tarkentamalla. Mikäli työnantaja teettää palkkatukityöläisellä samoja tehtäviä samoissa määrin kuin muilla työntekijöillään ja henkilö on suoriutunut tehtävistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tulisi työnantajan jatkaa työsuhdetta omalla kustannuksellaan palkkatukioikeuden päätyttyä. Mikäli tällaisessa tapauksessa palkkatuella olleen henkilön työsuhdetta ei jatketa, ei palkkatukea tulisi enää myöntää kyseiselle työnantajalle toisen henkilön työllistämiseen. Tämä mahdollistaisi edelleen sosiaalisen työllistämisen palkkatuella, mutta estäisi väärinkäytökset.

Julkiselle sektorille vielä huomautuksena; veronmaksajat kustantavat kulut kokonaisuudessaan, on henkilö palkattu sinne normaalisti tai palkkatuen turvin. Oikeudenmukaisempaa olisikin palkata lakisääteisiä tehtäviä tekemään tarvittava työvoima, eikä käyttää muun henkilöstön kallista työaikaa alati vaihtuvan palkkatuetun väen rekrytointiin ja perehdyttämiseen. Julkisen sektorin tulisi toimia esimerkillisesti, ei olla pukkina kaalimaata vartioimassa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän kimmokautio kuva
Kimmo Kautio

Hei Erika! Toimin TE-toimiston tuetun työllistämisen asiantuntijatyössä. En muuten halua suuremmin ottaa näihin kantaa, kun näiden parissa työskentelen, mutta sen verran sanon, että palkkatuettu henkilö on normaalissa työsuhteessa, eli täysin tasa-arvoisessa asemassa muun henkilöstön kanssa. Ainoa ero on palkkatuetun näkökulmasta on työssäoloehdon kertyminen. Palkkatuetun työntekijän palkka on TES:n mukainen, eli kyse ei ole mistään harjoittelijan asemasta.

Itse olen aikoinaan ehdottanut, että palkkatuesta tehtäisiin ns. hanketuen kaltainen, eli palkkatukihakemukseen pitäisi sisällyttää myös suunnitelma siitä, miten työsuhteen jatko turvataan palkkatukijakson loputtua. Se olisi joissain tapauksissa ehkä paikallaan. Esimerkiksi kolmannella sektorilla tukijaksoja voisi myös pidentää näissä tapauksissa, koska juuri yleishyödyllisissä yhdistyksissä, kuten vaikka urheiluseuroissa, on paljon potentiaalia synnyttää tukityöllistämisen avulla pysyvämpiä työsuhteita, kun tukityöllistetty usein lähtee tuottamaan uusia palveluja ja synnyttää uusia tuloja ja tehostaa varainhankintaa.

Hyvää pohdintaa joka tapauksessa. :)

Käyttäjän Lauri-PekkaAlanko kuva
Lauri-Pekka Alanko

Palkkatuetusta työstä ei myöskään kerry eläkettä.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Lauri-Pekka Alanko

Kyllä eläkettä kertyy.

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon luetaan kokonaispalkka eli palkkatuen ja työnantajan itse maksaman palkan yhteismäärä.
Palkkatuen avulla palkattu työntekijä on työsuhteessa tukea saavaan työnantajaan ja työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijän eläketurvan.

Käyttäjän Lauri-PekkaAlanko kuva
Lauri-Pekka Alanko Vastaus kommenttiin #4

Noh, olenpa käynyt läpi muutaman tapauksen, joissa ainakin Tampereen kaupunki oli jättänyt maksut omaan taskuun.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Myös suurinta mahdollista palkkatukea pitäisi esittää virallinen vamma- tai sairaustodistus, että voitaisiin työllistää palkkatukina. Minä olen edellisessä työssäni nähnyt ihmisiä, joilla ei ollut mitään vikaa muuta kuin se, että ovat olleet pitkään työttöminä. Ei näitä ihmisiä voida käyttää siihen palkkatukeen vaan, että pitäisi maksaa oikeaa palkkaa.

Sellainen virallinen vaatimus estäisi väärinkäytöksiä. Tämä auttaisi heikoimmissa asemissa olevia ihmisiä työllistymään ja pääsemään takaisin työelämään.

Pitkäaikaistyöttömille pitäisi olla joku muu menetelmä kuin palkkatuki.
Mukana pitäisi olla se, että tiedoissa ei näy muuta kuin työnhakijan numero, siinä ei näy mitään nimiä, sairauksia, ikiä, ei minkäänlaisia ja ainoat tiedot osaamisesta ja työhistoriasta. Sellainen vähentäisi ennakkoluuloja.

En ole edellisessä työssäni nähnyt kuin 1 henkilön, joka oli täysin oikeutettu suurimpaan palkkatukeen ja minua tarvittiin aina tulkiksi hänelle ja kyllähän se minulle sopi, kun samassa työssä oltiin.

Toimituksen poiminnat